2A Economie en organisatie (nieuwe basisoptie vanaf 2024-2025)

Iets voor jou?

  • Je leert over de sociaal-economische realiteit en actualiteit, vanuit het standpunt van de consument, de bedrijven en de overheid.
  • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.
  • Je leert kritisch kijken naar marketing en reclame.
  • Je verwerft inzicht in betaalmiddelen, budgetbeheer, duurzaamheid, ...
  • Je leert verder ook over ondernemersschap, prijsbeïnvloeding, economische trends, ...

Lessentabel

Vakbenaming Uren/Week
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Geschiedenis 2
Frans 3
Engels 2
Artistieke vorming 1
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Mens en samenleving 1
Economie en organisatie 5
Keuze
Beeld 2
ICT 2
Totaal 32

Je krijgt nog steeds een algemene basisvorming.  Verder studeren blijft dus zeker een optie na je middelbaar.

Via de actualiteit komen we in aanraking met heel wat economische en sociale thema's. Vanuit het standpunt van de consument, de bedrijven en de overheid.
Door kritisch te kijken naar marketing en reclame verwerf je inzicht in budgetbeheer. Met behulp van ICT leer je ook veel over ondernemerschap.

Je komt bij ons nog steeds in een kleine klasgroep terecht.  Je leerkracht kan zo vlug op jouw noden inspringen.