Scholengroep Sint-Michiel vzw
Onze Jeugd
Iepersestraat 245
8800 Roeselare

Stamnummer: 028126

Telefoon: 051/20 58 86

directie.onzejeugd@sint-michiel.be