Schoolreglement

REGLEMENTEN…WAAROM EN HOE?

In onze visie verwijzen we naar 'vele schakels, één doel'. Succes zal het resultaat zijn van alle schakels: de leerling, medeleerlingen, leerkrachten, begeleiding, school- en wooncontext. Door een duidelijk doel te stellen en goede afspraken te maken weten de verschillende schakels wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Daarom is er het schoolreglement.

Dit reglement behandelt toch wel heel belangrijke materies zoals o.a. afwezigheden, orde- en tuchtmaatregelen en het evaluatiereglement.

Schoolreglement Onze Jeugd 2023-2024 of je kan een versie op papier vragen.