2B STEM-technieken

Iets voor jou?

In het 2e jaar blijft de theorie beperkt en ligt de nadruk op de praktijk. Je brengt dus 10 uur per week in het praktijklokaal door.
Hier komen ook algemene vakken aan bod. Daarnaast ga je tijdens de lessen STEM-technieken problemen oplossen en werkstukken ontwerpen.
Maar vooral iets maken. Je gebruikt hierbij hout, bouw, metaal, elektriciteit, printmedia, land- en tuinbouw...
Je krijgt leuke opdrachten die je volgens je interesse kan invullen om zo werkstukken te creëren.

Lessentabel

Vakbenaming Uren/Week
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Maatschappelijke vorming 2
Frans 1
Engels 2
Natuur 1
Techniek 2
Mens en samenleving (Sova) 1
STEM-technieken 10
Keuze
Beeld 1
ICT 1
Totaal 32

In 2B krijg je naast verschillende algemene vakken
nu 10 uur STEM-technieken.
In de lesuren STEM-technieken ga je praktisch aan
de slag met je leerkracht en medeleerlingen om
werkstukken te maken. Mechanica, elektriciteit,
hout, bouw, land- en tuinbouw, decoratie komen
allemaal aan bod tijdens die lesuren. Naar het einde
van het schooljaar zal je meer kunnen toespitsen op
je interesse. Waarna je een keuze zal moeten maken
tussen de verschillende opleidingen waarin je je wil
specialiseren.
Je kan in 2B kiezen voor een extra uur Beeld of ICT.