Volgend schooljaar

Algemene informatie 

Vrije inschrijvingen gaan van start vanaf dinsdag 7 juni 2022.
Hiervoor moet je fysiek op school aanwezig zijn op school om in te schrijven. Dit kan vanaf 8.30 u.

 

Veelgestelde vragen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Basisprincipe

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

  • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
  • Kinderen van personeelsleden

Voor deze voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen deze voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Dit betekent: als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Voor komend schooljaar werd beslist om te werken met een digitale aanmeldingsprocedure.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen voor 1B verdeeld worden volgens de sleutel 5% chronologie, de overige 95% op basis van toeval. Voor alle andere structuuronderdelen gebeurt de ordening op basis van toeval.

Wie een plaats kreeg toegekend, zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn

Van maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022 :  

Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden.  

Woensdag 16 maart 2022 om 18u : Info-avond  

Er wordt uitleg gegeven over de schoolwerking, samen met uitleg over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.  

Maandag 25 april 2022 van 18u30 tot en met 23u59 

Elektronische aanmelding via website Onze Jeugd  

 Dinsdag 26 april 2022 : Rangorde en toewijzing van plaatsen 

Ten laatste 29 april 2022 : Schriftelijke bevestiging van toewijzing plaats  

Van maandag 2 mei 2022 tot en met vrijdag 27 mei 2022 :  

Periode dat ouders hun aanmeldingsticket kunnen omzetten in een effectieve inschrijving  

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 : Start vrije inschrijvingen  

 

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit (en de vrije plaatsen) te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode.

Capaciteiten op woensdag 23 februari 2022:

Pedagogische eenheid Capaciteiten Vrije plaatsen
1A 7 6
1B 18 17
2A – STEM-technieken 14 3
2B – STEM-technieken 30 1
3 D&A-finaliteit Elektrotechnieken 7 2
3 D&A-finaliteit Houttechnieken 7 2
4 D&A-finaliteit Elektrotechnieken 7 1
4 D&A-finaliteit Houttechnieken 7 1
3 A-finaliteit bouw 6 1
3 A-finaliteit hout 6 1
3 A-finaliteit mechanica 6 1
3 A-finaliteit plant dier en milieu 6 1
3 A-finaliteit schilderen en decoratie 6 1
4 A-finaliteit bouw 6 0
4 A-finaliteit hout 6 0
4 A-finaliteit mechanica 6 2
4 A-finaliteit plant dier en milieu 6 0
4 A-finaliteit schilderen en decoratie 6 0
5 en 6 bso ruwbouw 6 0
5 bso houtbewerking 6 0
6 bso houtbewerking 6 0
5 en 6 bso lassen-constructie 6 2
5 en 6 bso schilderen en decoratie 6 0
5 bso dierenzorg 6 4
6 bso dierenzorg 6 0