Volgend schooljaar

Algemene informatie 

Voor Onze Jeugd is er (mogelijks) een capaciteitsprobleem. Daarom zijn wij verplicht te werken met een aanmeldingsprocedure.

Vooraleer deze aanmeldingsperiode van start gaat, is er een voorrangsperiode voor specifieke groepen.

Voorrangsregeling

Er zijn twee voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

    • Leerlingen van dezelfde leefentiteit ((plus)broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
    • Kinderen van personeelsleden

Voor deze voorrangsgroepen is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven, zodat zij naar dezelfde school kunnen gaan als hun familieleden.

Voor schooljaar 2024 – 2025 loopt deze periode van maandag 4 maart 2024 tot en met vrijdag 15 maart 2024.

Binnen deze voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep.
Dit betekent: als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, dan is hij zijn voorrang kwijt en moet hij dezelfde aanmeldingsprocedure doorlopen als nieuwe kandidaat-leerlingen.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de inschrijvingsperiode. Voor komend schooljaar werd beslist om te werken met een digitale aanmeldingsprocedure omdat er een mogelijk capaciteitsprobleem zou kunnen ontstaan.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven.
Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen voor 1B verdeeld worden volgens de sleutel 5% chronologie (alleen het eerste plaatsje dus), de overige 95% op basis van toeval.
Voor alle andere structuuronderdelen gebeurt de ordening op basis van toeval.

Wie een plaats kreeg toegekend, zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving, dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

 

Beschikbare plaatsen met de start van de vrije inschrijvingen

Datum: 03/06/2024

Pedagogische eenheid Vrije plaatsen
1A 2
1B 10
2A STEM-technieken 6
2B STEM-technieken 3
3 D-finaliteit Bedrijfswetenschappen 5
3 D&A-finaliteit Elektrotechnieken
en Houttechnieken
6
3 A-finaliteit Mechanica 0
3 A-finaliteit Elektriciteit 0
3 A-finaliteit Bouw 0
3 A-finaliteit Hout 0
3 A-finaliteit Plant dier milieu 0
3 A-finaliteit Schilderwerk en decoratie 1
4 D&A-finaliteit Elektrotechnieken 3
4 D&A-finaliteit Houttechnieken 5
4 A-finaliteit Elektriciteit 0
4 A-finaliteit Mechanica 0
4 A-finaliteit Bouw 2
4 A-finaliteit Hout 0
4 A-finaliteit Plant dier milieu 0
4 A-finaliteit Schilderwerk en decoratie 3
5 A-finaliteit Dierenzorg 1
5 A-finaliteit Houtbewerking 0
5 A-finaliteit Schilderwerk en decoratie 1
5 A-finaliteit Ruwbouw 3
5 A-finaliteit fietsinstallaties 4
5 en 6 A-finaliteit Lassen en constructie 0
6 A-finaliteit Ruwbouw 0
6 A-finaliteit Dierenzorg 0
6 A-finaliteit Houtbewerking 0
6 A-finaliteit Schilderwerk en decoratie 2

 

Tijdslijn

Woensdag 29 november 2023 om 16u: Info-avond

Er wordt uitleg gegeven over de schoolwerking, samen met uitleg over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Woensdag 13 maart 2024 om 18u: Info-avond

Er wordt uitleg gegeven over de schoolwerking, samen met uitleg over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Van maandag 4 maart 2024 tot en met vrijdag 15 maart 2024: 

Inschrijven van de voorrangsgroepen:

  •  leerlingen van dezelfde leefentiteit

 

  •  kinderen van personeelsleden

 

Maandag 15 april 2024 van 18u30 tot en met 23u59:

Elektronische aanmelding via website Onze Jeugd.
Er zal die dag op de startpagina een knop verschijnen ‘AANMELDEN’. Als je op deze knop drukt, kom je op een formulier terecht waar we zullen vragen naar: naam, geboortedatum van de leerling, naam, telefoonnummer en email van de ouder(s), type onderwijs (3 of 9), jaar en studierichting waarvoor men wenst in te schrijven.
Tip: je hoeft je niet te haasten om dit in te vullen. Voor het ene plaatsje op basis van chronologie is het de inlog die telt; wanneer je afsluit, doet er niet toe. Vul gerust rustig in…

Dinsdag 16 april 2024: Rangorde en toewijzing van plaatsen

Dinsdagavond wordt – onder toezicht van de schoolraadsleden – via een computeralgoritme een volgorde bepaald.

Ten laatste 19 april 2024: Schriftelijke bevestiging van toewijzing plaats

Tussen woensdag 26 en vrijdag 28 april wordt elke ouder via mail op de hoogte gebracht van het feit of men al of niet een plaatsje verworven heeft, die men kan omzetten in een effectieve inschrijving.

Van maandag 22 april 2024 tot en met vrijdag 17 mei 2024: 

Periode dat ouders hun aanmeldingsticket kunnen omzetten in een effectieve inschrijving.
Alle gunstig gerangschikten moeten in deze periode naar school komen om de inschrijving effectief te maken.

Van dinsdag 21 mei 2024 tot en met vrijdag 24 mei 2024: 

Leerlingen die op de wachtlijst stonden, kunnen de vrijgekomen plaatsjes (van leerlingen die uiteindelijk beslisten niet in te schrijven) innemen. We zullen hiervoor de wachtlijst in volgorde contacteren.

Vanaf maandag 3 juni 2024: vrije inschrijvingen

Vanaf 3 juni kan iedereen, die zich niet had aangemeld, komen inschrijven voor de niet-ingevulde plaatsen.


Veelgestelde vragen