Volgend schooljaar

Algemene informatie 

Uitleg digitale aanmeldingsprocedure

Wil je op de hoogte blijven rond onze inschrijvingsprocedure, dan raden we je aan om je in te schrijven op de mailinglist via dezelfde knop. Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij veranderingen, die er bijvoorbeeld door nieuwe CORONA-maatregelen kunnen komen.

Inschrijven voor mailinglijst
Inschrijven voor mailinglijst

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Basisprincipe

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

  • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
  • Kinderen van personeelsleden

Voor deze voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen deze voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Dit betekent: als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Voor komend schooljaar werd beslist om te werken met een digitale aanmeldingsprocedure.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen voor 1B verdeeld worden volgens de sleutel 5% chronologie, de overige 95% op basis van toeval. Voor alle andere structuuronderdelen gebeurt de ordening op basis van toeval.

Wie een plaats kreeg toegekend, zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn

Aanmeldingsperiode en/of inschrijvingsperiode van de voorrangsgroepen 'kinderen van dezelfde leefentiteit' en 'kinderen van personeelsleden' start op 1 maart en loopt tot en met 26 maart

26 april van 18.30 tot 23.59u : aanmelding voor schooljaar 2021-2022

27 april gebeurt de toewijzing op basis van chronologie en toeval.

Vanaf maandag 3 mei en tot 26 mei kunnen de gunstig gerangschikte leerlingen zich komen inschrijven

Vrije inschrijvingen starten op maandag 7 juni

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit (en de vrije plaatsen) te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode.

Capaciteiten op 28 mei 2021:

Pedagogische eenheidCapaciteitenVrije plaatsen
1A148
1B182
2A – STEM-technieken60
2B – STEM-technieken304
3 D&A-finaliteit Elektrotechnieken62
3 D&A-finaliteit Houttechnieken62
4 tso Elektrotechnieken62
4 tso Houttechnieken62
3 A-finaliteit bouw60
3 A-finaliteit hout61
3 A-finaliteit mechanica61
3 A-finaliteit plant dier milieu60
3 A-finaliteit schilderen en decoratie61
4 bso bouw124
4 bso hout61
4 bso basismechanica61
4 bso plant dier milieu64
4 bso schilderen en decoratie62
5 en 6 bso ruwbouw62
5 en 6 bso houtbewerking120
5 en 6 bso lassen-constructie121
5 en 6 bso schilderen en decoratie61
5 bso dierenzorg61
6 bso dierenzorg61