Volgend schooljaar

Algemene informatie 

Tijdens het huidig schooljaar is er een infomoment voorzien om kandidaat-leerlingen (voor huidig schooljaar OF volgend schooljaar), hun ouders en betrokken partners een duidelijk beeld te geven van onze school. Onze werking, onze visie en de inschrijvingsprocedure worden op deze momenten besproken. Het infomoment wordt afgesloten met een rondleiding op school, doorheen de verschillende praktijkruimtes, waardoor men een goed beeld kan krijgen van de opleidingen die aangeboden worden. Uiteraard krijgen ouders en kandidaat-leerlingen hierbij de kans om vragen te stellen.

Dit infomoment gaat door op  woensdag 3 maart 2021 om 16.30u

Indien je nu al een plaatsje wil reserveren, dan kan dit via onderstaande knop.

Wil je op de hoogte blijven rond onze inschrijvingsprocedure, dan raden we je aan om je in te schrijven op de mailinglist via dezelfde knop. Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij veranderingen, die er bijvoorbeeld door nieuwe CORONA-maatregelen kunnen komen.

Inschrijven voor mailinglijst
Inschrijven voor mailinglijst

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Basisprincipe

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

  • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
  • Kinderen van personeelsleden

Voor deze voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen deze voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Dit betekent: als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Voor komend schooljaar werd beslist om te werken met een digitale aanmeldingsprocedure.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen voor 1B verdeeld worden volgens de sleutel 5% chronologie, de overige 95% op basis van toeval. Voor alle andere structuuronderdelen gebeurt de ordening op basis van toeval.

Wie een plaats kreeg toegekend, zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn

De tijdslijn zal hieronder ingevoegd worden in de loop van schooljaar 2020-2021. Deze moet eerst goedgekeurd worden door het LOP (Lokaal Overlegplatform).

Aanmeldingsperiode en/of inschrijvingsperiode van de voorrangsgroepen 'kinderen van dezelfde leefentiteit' en 'kinderen van personeelsleden' start op 1 maart en loopt tot en met 26 maart

26 april van 18.30 tot 23.59u : aanmelding voor schooljaar 2021-2022

27 april gebeurt de toewijzing op basis van chronologie en toeval.

Vanaf maandag 3 mei en tot 26 mei kunnen de gunstig gerangschikte ouders zich komen inschrijven

Vrije inschrijvingen starten op maandag 7 juni

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit (en de vrije plaatsen) te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. De capaciteiten zullen hieronder ingevoegd worden in de loop van schooljaar 2020-2021, op een datum die eveneens door het LOP wordt bepaald.