Volgend schooljaar

Algemene informatie 

Vrije inschrijvingen gaan van start vanaf dinsdag 1 juni 2023.
Hiervoor moet je fysiek op school aanwezig zijn op school om in te schrijven. Dit kan vanaf 8.30 u.

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit (en de vrije plaatsen) te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode.

Capaciteiten op ................:

Pedagogische eenheid Capaciteiten Vrije plaatsen
1A 7
1B 30
2A – STEM-technieken 14
2B – STEM-technieken 30
3 D&A-finaliteit Elektrotechnieken / Houttechnieken 7
4 D&A-finaliteit Elektrotechnieken / Houttechnieken 7
3 A-finaliteit bouw 6
3 A-finaliteit elektriciteit 6
3 A-finaliteit hout 6
3 A-finaliteit mechanica 6
3 A-finaliteit plant dier en milieu 6
3 A-finaliteit schilderen en decoratie 6
4 A-finaliteit bouw 6
3 A-finaliteit elektriciteit 6
4 A-finaliteit elektriciteit 6
4 A-finaliteit hout 6
4 A-finaliteit mechanica 6
4 A-finaliteit plant dier en milieu 6
4 A-finaliteit schilderen en decoratie 6
5 en 6 bso ruwbouw 6
5 en 6 bso houtbewerking 6
5 en 6 bso lassen-constructie 6
5 en 6 bso schilderen en decoratie 6
5 bso dierenzorg 6
6 bso dierenzorg 6

Veelgestelde vragen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024

Basisprincipe

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

  • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
  • Kinderen van personeelsleden

Voor deze voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen deze voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Dit betekent: als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Voor komend schooljaar werd beslist om te werken met een digitale aanmeldingsprocedure.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen voor 1B verdeeld worden volgens de sleutel 5% chronologie, de overige 95% op basis van toeval. Voor alle andere structuuronderdelen gebeurt de ordening op basis van toeval.

Wie een plaats kreeg toegekend, zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn onder voorbehoud

Van maandag 6 maart 2023 tot en met vrijdag 17 maart 2023 :  

Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden.  

Woensdag 15 maart 2023 om 18u : Info-avond  

Er wordt uitleg gegeven over de schoolwerking, samen met uitleg over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.  

Maandag 24 april 2023 van 18u30 tot en met 23u59 

Elektronische aanmelding via website Onze Jeugd  

 Dinsdag 25 april 2023 : Rangorde en toewijzing van plaatsen 

Ten laatste 28 april 2023 : Schriftelijke bevestiging van toewijzing plaats  

Van maandag 2 mei 2023 tot en met woensdag 24 mei 2023 :  

Periode dat ouders hun aanmeldingsticket kunnen omzetten in een effectieve inschrijving  

Vanaf dinsdag 1 juni 2023 : Start vrije inschrijvingen