Welkom

Onze Jeugd is een school voor buitengewoon onderwijs. In onze school is niet enkel het ontwikkelen van theoretische
en technische vaardigheden belangrijk. Ook aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en attitudevorming wordt veel aandacht besteed. Jongeren met ASS (autismespectrumstoornis) en leerlingen met een ernstige gedrags- en/of emotionele problematiek worden beroepsgericht opgeleid in een positief en constructief schoolklimaat.

Begeleiding en werking

Elke leerling wordt begeleid via een individueel handelingsplan, waarmee de persoonlijke onderwijs- en  opvoedingsbehoeften van de leerling worden opgevolgd. Kwalitatief onderwijs en psychosociale begeleiding zijn daarin onze speerpunten. We werken met een gespecialiseerd team van leerlingbegeleiders, dat bestaat uit opvoeders, psychologen, logopedisten en een maatschappelijk werker. Samen met het lerarenkorps willen zij de mogelijkheden en talenten van de jongeren zo veel en zo sterk mogelijk ontplooien. De uitdaging is hen goede attitudes bij te brengen en zoveel mogelijk zelfredzaam te maken, zodat de jongeren maximale kansen krijgen in de maatschappij.
Deze individuele benadering wordt bevorderd door de kleine klasgroepen. In de derde graad gaan alle leerlingen ook op stage waar ze vaak voor de eerste keer kunnen proeven van het werkveld.

Onderwijsaanbod

Onze Jeugd biedt opleidingsvorm 4 (OV4) voor type 3 & 9 aan.
Type 3 biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/ of emotionele problematiek en type 9 is er voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.
Pas na doorverwijzing van het CLB en met de juiste attestering kan voor deze opleidingsvorm ingeschreven worden.
Binnen ons aanbod is er het eerste leerjaar A en eerste leerjaar B. In het tweede jaar is er zowel binnen de A-stroom als de B-stroom STEM- technieken.
In de tweede graad zijn er tso en bso opleidingen. In de derde graad wordt enkel bso georganiseerd. Wij volgen binnen onze opleidingen de leerplannen van het gewoon onderwijs, aangepast aan de problematiek van
de leerlingen.

Info in verband met Corona (Covid-19):

actuele informatie in verband met Corona bij ons op school.

Inschrijvingen

Voor de inschrijving is het belangrijk om de identiteitskaart van zoon/dochter mee te brengen.

Interesse kenbaar maken voor volgend schooljaar kan door te mailen naar liesbet.vergote@sint-michiel.be 

Meer informatie in verband met inschrijving.