Onze Jeugd

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie (22 december 2018 tot en met 6 januari 2019) is de school open op volgende momenten:

  • vrijdag 4 januari 2019 van 9u tot 12u
  • vrijdag 4 januari 2019 van 13u tot 16u

Wie zijn wij?

'Onze Jeugd’ maakt deel uit van de scholengroep Sint-Michiel.
Wij zijn de enige school voor buitengewoon onderwijs binnen deze scholengemeenschap.

Schoolreglement Onze Jeugd 2018-2019

Wat bieden wij aan?

In het buitengewoon onderwijs bestaan er opleidingsvormen met een onderverdeling in types.
Het onderwijs dat aangeboden wordt in “Onze Jeugd”:

Opleidingsvorm 3 - type basisaanbod en type 3,
Opleidingsvorm 4 - type 3 en type 9.

De type 3 leerlingen zijn leerlingen met GES (gedrags-, emotionele stoornis) en type 9 leerlingen zijn leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornis).

Verder op de website vindt u aparte informatie over beide opleidingsvormen alsook een focus op de autiwerking.

Leerlingen kunnen enkel ingeschreven worden na doorverwijzing door een CLB en een juiste attestering.