Welkom

 

Deelnemen aan de wandelzoektocht

 

 

 

 

Digitale rondleiding
Klik op de gekleurde symbolen om de plaatsen op school te bezoeken.

 

 

 

FAQ - Veelgestelde vragen kan je hier vinden
Kennismaken met een nieuwe school zorgt voor heel wat vragen... Natuurlijk mag u deze altijd rechtstreeks aan de school stellen, via een telefoontje, een mailtje of bezoek. Misschien vindt u het comfortabeler om dit toch eerst even op het gemak te bekijken... Wanneer u klikt op de link hierboven, vindt u alvast het antwoord op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact!

 


Onze Jeugd

Onze Jeugd is een school voor buitengewoon onderwijs. In onze school is niet enkel het ontwikkelen van theoretische en technische vaardigheden belangrijk. Ook aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en attitudevorming wordt veel aandacht besteed. Jongeren met ASS (autismespectrumstoornis) en leerlingen met een ernstige gedrags- en/of emotionele problematiek worden beroepsgericht opgeleid in een positief en constructief schoolklimaat.

Begeleiding en werking

Elke leerling wordt begeleid via een individueel handelingsplan, waarmee de persoonlijke onderwijs- en  opvoedingsbehoeften van de leerling worden opgevolgd. Kwalitatief onderwijs en psychosociale begeleiding zijn daarin onze speerpunten. We werken met een gespecialiseerd team van leerlingbegeleiders, dat bestaat uit opvoeders, psychologen, logopedisten en een maatschappelijk werker. Samen met het lerarenkorps willen zij de mogelijkheden en talenten van de jongeren zo veel en zo sterk mogelijk ontplooien. De uitdaging is hen goede attitudes bij te brengen en zoveel mogelijk zelfredzaam te maken, zodat de jongeren maximale kansen krijgen in de maatschappij.
Deze individuele benadering wordt bevorderd door de kleine klasgroepen. In de derde graad gaan alle leerlingen ook op stage waar ze vaak voor de eerste keer kunnen proeven van het werkveld.

Onderwijsaanbod

Onze Jeugd biedt opleidingsvorm 4 (OV4) voor type 3 & 9 aan.
Type 3 biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/ of emotionele problematiek en type 9 is er voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.
Pas na doorverwijzing van het CLB en met de juiste attestering kan voor deze opleidingsvorm ingeschreven worden.
Binnen ons aanbod is er het eerste leerjaar A en eerste leerjaar B. In het tweede jaar is er zowel binnen de A-stroom als de B-stroom STEM- technieken.
In de tweede graad zijn er tso en bso opleidingen. In de derde graad wordt enkel bso georganiseerd. Wij volgen binnen onze opleidingen de leerplannen van het gewoon onderwijs, aangepast aan de problematiek van de leerlingen.

Info in verband met Corona (Covid-19):

actuele informatie in verband met Corona bij ons op school.

Inschrijvingen

Informatie omtrent de inschrijvingen vindt u terug in de aparte pagina (zie menu bovenaan).

Onze school is - omwille van een mogelijk capaciteitsprobleem - verplicht om te werken met een aanmeldingsprocedure: aanmelden gebeurt digitaal. Zie specifieke pagina.

Interesse kenbaar maken voor volgend schooljaar kan door te mailen naar liesbet.vergote@sint-michiel.be 

Meer informatie in verband met inschrijving.