Aanbod

Wie zijn wij?

Onze Jeugd maakt deel uit van de scholengroep Sint-Michiel.
Wij zijn de enige school voor buitengewoon onderwijs binnen deze scholengemeenschap.

Schoolreglement Onze Jeugd 2018-2019

Wat bieden wij aan?

In het buitengewoon onderwijs bestaan er opleidingsvormen met een onderverdeling in types.
Het onderwijs dat aangeboden wordt in Onze Jeugd:

Opleidingsvorm 3 - type basisaanbod en type 3,
Opleidingsvorm 4 - type 3 en type 9.

De type 3 leerlingen zijn leerlingen met GES (gedrags-, emotionele stoornis) en type 9 leerlingen zijn leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis).

Verder op de website vindt u aparte informatie over beide opleidingsvormen en de focus op autiwerking.

Leerlingen kunnen enkel ingeschreven worden na doorverwijzing door een CLB en een juiste attestering.