Aanbod

Wie zijn wij?

Onze Jeugd maakt deel uit van de scholengroep Sint-Michiel.
Wij zijn de enige school voor buitengewoon onderwijs binnen deze scholengroep. De scholengroep vormt samen met buso Sint-Idesbald een scholengemeenschap.

Wat bieden wij aan?

In het buitengewoon onderwijs bestaan er opleidingsvormen met een onderverdeling in types.
Het onderwijs dat aangeboden wordt in Onze Jeugd:

Opleidingsvorm 4 - type 3 en type 9.

De type 3 leerlingen zijn leerlingen met GES (gedrags-, emotionele stoornis) en type 9-leerlingen zijn leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis).

Verder op de website vindt u aparte informatie over deze types en de focus op autiwerking.

Leerlingen kunnen enkel ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs na doorverwijzing door een CLB en een juiste attestering/diagnose.