Aanbod

Wie zijn wij?

Onze Jeugd maakt deel uit van de scholengroep Sint-Michiel.
Wij zijn de enige school voor buitengewoon onderwijs binnen deze scholengemeenschap.

Wat bieden wij aan?

In het buitengewoon onderwijs bestaan er opleidingsvormen met een onderverdeling in types.
Het onderwijs dat aangeboden wordt in Onze Jeugd:

Opleidingsvorm 4 - type 3 en type 9.

De type 3 leerlingen zijn leerlingen met GES (gedrags-, emotionele stoornis) en type 9 leerlingen zijn leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis).

Verder op de website vindt u aparte informatie over beide opleidingsvormen en de focus op autiwerking.

Leerlingen kunnen enkel ingeschreven worden na doorverwijzing door een CLB en een juiste attestering.