De leerlingen met stem-, spraak-, reken- en taalproblemen kunnen terecht bij de logopedisten.

Hun taak is tweeledig:

  • Opsporen plus onderzoeken van de moeilijkheden.
  • Behandelen van de stoornissen.

In de praktijk komt het hierop neer, dat elke nieuwe leerling een reken-, stem-, spraak-, taal-, lees- en schrijfonderzoek ondergaat. De resultaten van dit onderzoek vindt men in de leerlingendossiers. De leerlingen met ernstige moeilijkheden komen voor deze behandeling in aanmerking en krijgen begeleiding op maat.