Onze Jeugd staat steeds klaar voor leerlingen of ouders die vragen hebben over het betalen van de schoolkosten, over het aanvragen van studietoelagen en nog veel meer.

Schoolgaande kinderen brengen heel wat kosten met zich mee (schoolboeken, benodigdheden, agenda...). Een overzicht van de te verwachten schoolkosten kan bekomen worden indien je dit wenst. De kosten worden zoveel mogelijk gespreid over een boekenverkoop (eind augustus) en vijf schoolrekeningen (herfst, kerst, krokus, Pasen, juni).

De sociale dienst op school staat ouders of verantwoordelijken ook bij in raad omtrent het bekomen van een schooltoelage. Hierbij is iedere situatie uniek en wordt alles discreet behandeld.

Indien je meer informatie over de facturen wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met Lies Vandamme. Dit kan via het schoolnummer: 051/20 58 86 of via lies.vandamme@sint-michiel.be

Indien je meer informatie over de studietoelage wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met Detlef Peel. Dit kan via het schoolnummer: 051/20 58 86 of via detlef.peel@sint-michiel.be