D&A-finaliteit Houttechnieken (tso)

Iets voor jou?

De studierichting Houttechnieken legt de klemtoon op de praktische technische vorming wat meubel- en schrijnwerk betreft.
Een houttechnicus moet ook een basis verwerven voor hoger niet-universitair onderwijs. In deze stu-dierichting wordt dan ook de verwerving van theo-retisch technisch inzicht nagestreefd, als basis voor de praktijk.

Lessentabel

3HT 4HT
Vakbenaming Uren/Week Uren/Week
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
MeSa 1 0
ICT 1 1
Houttechnieken
Realisaties 12 13
Totaal 32 32