Leerlingenvervoer

Schoolbus

Onze leerlingen hebben recht op een tegemoetkoming voor het vervoer van en naar school. Dit kan een tegemoetkoming zijn onder de vorm van een gratis abonnement voor het openbaar vervoer of door gebruik te maken van de schoolbus.

Ben je een leerling uit het 1ste of 2de jaar dan kan je gebruik maken van het collectief vervoer, de schoolbus. In het kader van zelfstandigheid en integratie in de maatschappij worden leerlingen vanaf het derde jaar verzocht om zich met het openbaar vervoer (De Lijn en/of de trein) te verplaatsen.

Door de opstart van het nieuwe pilootproject in de regio Roeselare heeft deze regel een verplichtend karakter gekregen. Geen leerlingen op de schoolbus vanaf het 3e jaar is het voornaamste uitgangspunt. Deze maatregel werd genomen om de soms lange reistijden te beperken en overbevolking van de schoolbussen tegen te gaan.

Toch kunnen er ook uitzonderingen worden toegestaan in specifieke gevallen in overleg met de begeleiding en directie. We bekijken dit per leerling om tot de best haalbare oplossing te komen.