A-finaliteit Plant, dier en milieu (bso)

Iets voor jou?

  • Je hebt een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu.
  • Je wil leren over planten en dieren en hun verzorging.
  • Je bent graag praktisch bezig.
  • Je bent leergierig en je hebt een brede belangstelling.
  • Je droomt van een job of een studie in de sector van plant-dier en milieu.
  • Je wil weten waarom en vooral hoe iets werkt.
  • Je wil later succesvol actief zijn in deze sectoren.

 

Lessentabel

3PDM 3PDM
Vakbenaming uren/week uren/week
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Mavo-Nederlands 5 5
Frans 1 1
Engels 1 1
Wiskunde 2 2
MeSa 1 0
ICT 1 1
Realisaties Plant, Dier en Milieu 17 18
Totaal 32 32

Naast de algemene vakken heb je vooral realisaties plant dier milieu. Hierin bestudeer je projectgewijs zowel de planten, dieren, als het milieu.

In de lessen plant bestudeer je het levensproces van planten, hun kenmerken en hun benaming. Je verwerft de basisvaardigheden van tuinaanleg zoals het werken met machines en materialen.

In de lessen dier bestudeer je de verschillende dierenrassen, hun gedrag, huisvesting, voeding en verzorging. Je verwerft kennis over de inwendige en uitwendige bouw van dieren. Je leert respectvol met hen omgaan. Je gaat ook aan het werk op onze hoeve in de Wagenstraat, net buiten het centrum van Roeselare.

In de lessen milieu leer je respectvol omgaan met het milieu. We bestuderen de invloed van de mens op het milieu en de natuur. Recycleren, composteren, erosie, waterloop en fotosynthese zijn enkele onderwerpen die aan bod komen.