Jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen kunnen terecht in de GES-klas (gedrags- en/of emotionele stoornis). We schatten het niveau van emotioneel functioneren in en stemmen onze begeleiding hierop af.

We creëren een rustig basisklimaat, waar de leerlingen zich veilig voelen om te leren. Een consequente, kordate aanpak zorgt ervoor dat er een vertrouwensrelatie opgebouwd wordt met de begeleiders. Het aanbod gebeurt individueel of in kleine groep, ieder op zijn of haar niveau.

Een gestructureerde omgeving en duidelijke afspraken en grenzen zijn hier noodzakelijk. Wie verbaal of fysiek geweld gebruikt, wordt even uit de situatie verwijderd. Na een herstelgesprek sluiten de leerlingen weer aan in de klas.