1A

Iets voor jou?

  • Je kiest voor een brede algemene vorming. Studeren schrikt jou dus zeker niet af.
  • Je beheerst de basisleerstof uit het lager: wiskunde en taalvakken vormden niet echt een probleem, maar je hebt nood aan een rustiger tempo voor bepaalde leerstofonderdelen.
  • De lessen techniek in het lager onderwijs boeiden je enorm. Je hebt een grote voorkeur voor technieken zoals hout, elektriciteit, bouw en mechanica.
  • Je bent handig, maar ook creatief ontwerpen en programmeren vind je leuk.
  • Je bent graag bezig met technische dingen, je denkt erover na en je vindt het daarna ook een uitdaging om het zelf in elkaar te steken.

Lessentabel

Vakbenaming Uren/Week
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Geschiedenis 1
Frans 3
Engels 1
Artistieke Vorming 2
Aardrijkskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2
ICT 1
Keuze 1
STEM 3
Organisatie 1
Keuze 2
STEM 1
Organisatie 3
Totaal 32

In het eerste leerjaar A krijg je de basisleerstof voor alle vakken uit de algemene vorming, nl. aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde. De leerstof wordt concreter en praktischer benaderd. Je komt ook in een heel kleine klasgroep terecht, zodat de leerkracht jou heel goed kan helpen bij problemen.

In de vakken Techniek en STEM steek je ook de handen uit de mouwen: je maakt kennis met verschillende domeinen. Je besteedt hierbij aandacht aan het ontwerpen, het realiseren, de afwerking en het presenteren van je werkstukken. Het zelf beoordelen van de oefeningen is ook belangrijk. Je ontwerpt en maakt je eigen racewagen, waar je zijn snelheid meet met andere racewagens.

In het vak organisatie leer je meer over de sociaal/economische realiteit en actualiteit.

Wat nadien?

Op het einde van je eerste leerjaar A Techniek kan je bij ons het 2e leerjaar A volgen.