Een groot deel van onze leerlingen kreeg de diagnose ASS (autismespectrumstoornis). Ze ondervinden moeilijkheden bij het verwerken van cognitieve, taalkundige, motorische en sociale vaardigheden. Onze Jeugd heeft een engagement aangegaan om deze jongeren te begeleiden en maximaal te voorzien in hun specifieke behoeften.

De school voorziet indien gewenst aanpassingen in tijd en ruimte. Tijd onder de vorm van dagschema's, tijdig aankondigen van vervanging, uitstappen voorbereiden... Inzake ruimte is er een rustige speelplaats, aangepaste leslokalen met individuele werkbanken, een vrijetijdshoek, aanleertafel, prikkelvrije hoek...

De leerlingen kunnen vanaf het 3e jaar een mentor krijgen die hen als coach begeleidt in het jong-volwassen zijn. In de eerste graad kunnen de leerlingen beroep doen op hun klastitularis en de leerlingbegeleiding.