Werken aan Gelijke Onderwijs Kansen (GOK) is een belangrijke opdracht voor elke school. Kansen bieden aan elke leerling om zich maximaal te ontwikkelen, behoort tot één van de grootste uitdagingen van ons onderwijs. Als school trachten wij alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden en hen te begeleiden in hun ontwikkeling tot volwassenen. Het GOK-beleid focust zich op kansarme jongeren om hen extra steun te bieden, zodat ook zij alle kansen krijgen om zich maximaal te ontplooien. Binnen ons GOK-beleid zetten we vooral in op de volgende drie thema's: taalvaardigheid, opvoedingsondersteuning en netwerken opnemen voor sociale functies.