Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan tussen de verschillende betrokken partijen binnen de school. Onze Jeugd draagt participatie hoog in het vaandel, vandaar dat de schoolraad een belangrijke partner is in het school maken. Het is een manier om met elke groep die deel uitmaakt van het schoolleven samen te zitten. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar en komt op regelmatige basis samen met een vooraf bepaalde agenda.

Hoe is de schoolraad samengesteld?