A-finaliteit Fietsinstallaties (bso) – nieuwe opleiding vanaf 2024-2025

Enkel 5de jaar. Vanaf schooljaar 2025-2026 ook 6de jaar.

Iets voor jou?

  • (elektrische) fietsen, aanverwanten en hun accessoires op vraag van de klant (op)bouwen.
  • (elektrische) fietsen afstellen volgens de voorschriften van de constructeur.
  • de fietsen onderhouden, storingen zoeken, onderdelen en uitrusting herstellen en vervangen.
  • de diagnose en herstelling van mechanische en elektrische/elektronische componenten uitvoeren.
  • helpt de fietshersteller bij meer complexe problemen.
  • herstellingstermijnen en de kosten ervan, inschatten.
  • informatie uitwisselen op een verstaanbare en correcte manier met klanten en collega's.

Lessentabel

Vak uren/week
Godsdienst 2​
LO 2​
Engels 1
Frans 1
Mavo/Nederlands 3
Wiskunde 2​
Specifieke uren (TV/PV) 21
Totaal 32

In deze studierichting leer je fietsinstallaties.
Kortom, je wordt werkelijk een gespecialiseerd vakman.

Tijdens de lessen Realisaties Fietsinstallaties krijg je projectmatig les. Tijdens een project zal je eerst de nodige kennis verwerven voor het project. Daarna zal je alles voorbereiden en voldoende informatie opzoeken om vervolgens een diagnose en herstelling van mechanische en elektronische componenten uit te voeren.

Via stages in bedrijven kom je in direct contact met de realiteit van het bedrijfsleven.

Je kan als fietstechnicus aan de slag.