Onze zorg

Wij hebben als school voor leerlingen met een attest type 3 en type 9 al heel wat ervaring in het omgaan met leer- en gedragsproblemen.
De laatste jaren zien we dat de problematiek waar leerlingen mee kampen complexer wordt. Meer en meer krijgen wij te maken met leerlingen die voor korte of lange termijn "onschoolbaar" zijn.

Recent hebben we het vroegsignaleringsplan en het Crisisontwikkelingsmodel in ons zorgbeleid opgenomen. Dit plan werd ontwikkeld door de Sint-Jozefskliniek in Pittem en werd al meerdere keren bekroond.
Wij zien een ontzettende meerwaarde hierin voor onze leerlingen. Het aanleren van de  tools en handvaten zal ervoor zorgen dat leerlingen zelf in staat zijn om ondanks hun leer- of gedragsstoornis hun gedrag bij te sturen.

Hoe werkt het?

Zone 0 is de zone waarin leerlingen het minst stress ervaren en open kunnen staan om bij te leren.
Zone 1 is de zone van verhoogde stress, bijleren wordt op dit moment moeilijk. In deze zone is de leerling wel nog in staat zijn eigen gedrag bij te sturen door de handvaten die hij in het verleden reeds aangeleerd kreeg.
Zone 2 en 3  zijn zones van escalatie. In beide zones verhoogt het risico sterk voor zowel de leerling, de medeleerlingen als de leerkracht.

 

We hebben opgeleide mensen die zone 2 en 3 zoveel mogelijk proberen te vermijden. Er is nog  een tweede belangrijke pijler in deze methodiek: de comfortroom.

Een prikkelarme ruimte waarin de leerling zelf de rust kan gaan zoeken. Deze ruimte is hiervoor speciaal ingericht en biedt voor de leerlingen een aantal punten om te gaan ontladen en rust te vinden. Na een half uur sluit de leerling dan terug aan in de les.

Zo bieden we de passende zorg aan voor elke leerling.