Positief schoolklimaat

In Onze Jeugd stellen we een positieve, constructieve sfeer voorop. We stellen oprecht respect centraal. Dit respect gaat alle richtingen uit: voor zichzelf, voor elkaar, voor het gezin of de cultuur van de leerling of leerkracht, maar evenzeer voor de omgeving of het materiaal. Er wordt op school – ook binnen de lesuren – tijd gemaakt om stil te staan bij zichzelf enerzijds en de diversiteit van de samenleving anderzijds. Aanvaarding van zichzelf en zijn omgeving zijn belangrijke voorwaarden om zich goed te voelen. Het blijft voor alle leerkrachten en begeleiders van Onze Jeugd een prioriteit dat iedereen zich goed kan voelen op school. We engageren ons er dan ook als team toe, als dit niet het geval is, dat we actie zullen ondernemen om dit ten volle na te streven.

Als begeleider van de leerlingen leven leerkrachten en begeleiders deze aanvaarding van zichzelf en de ander voor en verwachten we dat de leerling daarin kan volgen. Dit kan een weg van vallen en opstaan zijn. Dit is soms een moeilijke zoektocht voor de leerling en zijn begeleiders. We blijven tijdens deze zoektocht echter steeds zoeken naar verbinding. Ook wanneer de weg heel moeizaam loopt en er (grote) haperingen zijn, zoeken we naar deze verbinding en hopen we tot herstel te kunnen komen.