Geïntegreerd onderwijs

Onze school samen met Sint-Idesbald Roeselare biedt ook ondersteuning aan bij leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs.

Leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornissen volgden vroeger les in onze school of volgden minstens het vorige schooljaar 9 maanden onderwijs in een type 3 school.

De ondersteuning is voor 1 schooljaar, gedurende 2 lestijden per week.

Leerlingen met een diagnose ASS (type 9) krijgen ondersteuning voor 1 schooljaar, en na overleg en attestwijziging twee bijkomende jaren (type 7) gedurende 2 lestijden per week.

Vooraf wordt er met alle belanghebbende partijen een integratieplan opgesteld.

Meer informatie: dirk.lefevere[at]sint-michiel.be