Individuele begeleiding van de leerling op school:

- door een team van twee schoolpsychologen, een orthopedagoge en ervaren leerkrachten/leerlingbegeleiders
- met individuele aandacht voor de jongere en zijn context - met mogelijkheid tot opvang en time-out in moeilijke momenten
- met mogelijkheid tot psycho-therapeutische ondersteuning

Samenwerking en communicatie staan voorop:

- met de ouders
- eventueel met de begeleiders van een leefgroep (van orthopedagogische Centra en voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg)
- met de betrokken leerkrachten
- met het CLB: er is een wekelijks overlegmoment voorzien met het volledige leerlingbegeleidingsteam

Om de leerling maximaal te kennen en te kunnen begeleiden wordt er - voor zijn eerste schooldag- een intakegesprek gepland.
Dit is een uitgebreid gesprek met de ouders om op die manier de betrokken leerling beter te leren kennen en om duidelijke afspraken te maken.

Auti-project: onze wereld

Een open school met een speciale autiwerking :

- Vanaf 13 jaar met een duidelijke diagnose autisme of autismespectrumstoornis.
- Met een attest buitengewoon onderwijs, uitgereikt door een CLB voor type 1 of 3 voor opleidingsvorm 3.
- Met een attest buitengewoon onderwijs, uitgereikt door een CLB voor type 3 of 9 voor opleidingsvorm 4.

Een autiwerking met een duidelijk doel voor ogen:

- Integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu.
- Aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
- Klaarheid scheppen in een wereld van onduidelijkheden.
- Leren omgaan met veranderingen en emoties.

Naast het bieden van een specifieke aanpak steunt onze werking op volgende punten:

- duidelijkheid
- visualisatie
- individualisatie
- functionaliteit
- samenwerking met ouders en andere begeleidingsdiensten.

En dit alles met gespecialiseerd en voortdurend bijgeschoold personeel.